5 Kasım 2014 Çarşamba

VEFATININ 450. YILINDA MATRAKÇI NASUH

4 Kasım 2014 tarihinde Dolmabahçe Sarayı Müzesinde önemli bir sergi ve panel düzenlendi. Çok önemli Türk minyatürcüsü, Osmanlı Tarihçisi, Matematikçi, ressam, hattat ve Silahşör olan Matrakçı Nasuh’un 450.ölüm yıldönümü dolayısıyla, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının bu etkinliği kalabalık bir dinleyici tarafından izlendi.

Sergide Matrakçı Nasuh’un minyatürleri büyük boyutlarda sergilendi. Panelde ise her biri Matrakçı Nasuh konusunda uzman olan Prof.Dr. Nurhan Atasoy, Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Prof.Dr.Feridun Emecen, Prof.Dr. Zeynep Tanım ve Dr.Seyit Ali Kahraman  yer aldı.

Doğum tarihi  bilinmemekle birlikte çeşitli kaynaklarca 1564 tarihi verilen Nasuh’un özellikle geometri ve matematik alanında önemli bir bilim adamı olduğu, Tuhfetü’l-Guzat adında silahlara ait kitabı,Cemalü’l-Küttab, Kemalü’I-Hisab, 1.Selim’e adadığı Umdetü’I- Hisab’ı kitabınndan bahsedidi. 

Sultan Selim ile Tarih'i Sultan Bayezid adlı iki kitabında bu padişahlar dönemi ile, Süleymannâme adlı kitabının üç ayrı nüshasında 1520-1543 arasında geçen olayları ele aldığı,Kanuni'nin 1534 Irak seferini Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han'da 1538 Karaboğdan seferini!de Fetihnâme-i Karaboğdan' da konu ettiği eseleride ele alındı.

Uzun yıllar hayatı hakkında araştırma yaparak ona gereken değeri veren  konuşmacılardan Atatürk Kültür Merkezi başkanı Prof.Dr.Turan Karataş’dan
Matrakçı adıyla anılmasının"matrak" oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi bulunmasından ileri geldiği düşünülen  ve  bulunduğu yüzyılda çok değerli bir bilim adamı olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

info@parlarmedya.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder